กิจกรรมการเข้าสีภายในครั้งที่1ประจำปี2561


งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดกิจกรรมการเข้าสี"ACN GAMES" ประจำปี2561

โดยมีการคัดเลือกตัวนักกืฬาและเตรียมความพร้อมในการเชียร์กีฬาของแต่ละสี ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 410 ครั้ง

Keep