กิจกรรมการเข้าสีภายในครั้งที่2 ประจำปี2561


งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

จัดกิจกรรมการเข้าสี"ACN GAMES" ประจำปี2561

โดยมีการคัดเลือกตัวนักกืฬาและเตรียมความพร้อมในการเชียร์กีฬาของแต่ละสี

ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมากิจการนักเรียน


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 304 ครั้ง

Keep