ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน


ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ได้แก่ เด็กชายเทพรัตน์ เจียมธนานุรักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับ 2"

จากการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง (Drone For Firefighting) จัดการแข่งขันโดย...วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวชนิกานต์ เหลืองจันทึก และ นางสาวอภัสสรา สนแสบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 เข้ารอบ 50 คนสุดท้าย จากการประกวด Miss Teen Thailand 2018

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้ต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน

จากโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ จำนวน 12 คน

จาก Yuxi Normal University และทำการฝึกสอนภาษาจีนเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 295 ครั้ง

Keep