ส่งนักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน เข้าฝึกสอนกับโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมกับ Yuxi Normal University ส่งนักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน ​ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

ให้กับโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 โรงเรียน

ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนมารีย์รักษ์

เพื่อทำการฝึกสอนภาษาจีนเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ St. Joseph Meeting Room ชั้น 2 อาคารเรยีนา เชลี

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 339 ครั้ง

Keep