การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย"


"ม.ละเอียด พุ่มพู" หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย และ "มิสทุเรียน หาญณรงค์" หัวหน้าแผนกปฐมวัย ได้นำคณะครูแผนกปฐมวัย

และคณะครูระดับประถมศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย

: การเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย

โดย.....ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ที่ผ่านมา ณ หอประชุมหลุยส์ มารีย์ ชั้น 5 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 423 ครั้ง

Keep