โครงการ "Chang Soccer School on Tour 2018"


โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)

จัดทำโครงการ "Chang Soccer School on Tour 2018"

เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอลเข้าเป็นนักกีฬาโครงการพิเศษ ในรุ่นอายุ 10 ปี ที่เกิด พ.ศ. 2551 ทั่วประเทศ

แบ่งเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี และกรุงเทพมหานคร

สนามที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 707 ครั้ง

Keep