โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจ ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E (DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCATION)

เข้าทำการสอนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักวิธีการหลีกเลี่ยง และปฏิเสธการใช้ยาเสพติด และความรุนแรง

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู บิดา มารดา และสมาชิกในชุมชน

ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสัพพัญญู เวลา 09.00 - 15.00 น.


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 927 ครั้ง

Keep