หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง “ท้าวสุรนารี และของดีเมืองโคราช”


วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่1/1

ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรท้องถิ่น  เรื่อง “ท้าวสุรนารี  และของดีเมืองโคราช”

โดยได้รับเกียรติจาก คุณนาตยา  แนมขุนทด  ผู้ปกครอง ด.ช.ปุณณวิช  ชูเลิศ น้องปุณ ปุณ

มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา  และของดีเมืองโคราช

เด็กๆต่างได้รับความรู้ ความสนุก สนาน กับการการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 685 ครั้ง

Keep