ผู้ปกครองช่วยสอน


คุณพจมาน  แสงธงไชย  ผู้ปกครอง ด.ญ.พชรพรรณ  ศรีพรหม  ชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2  

ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ชีวประวัติท่านท้าวสุรนารี หรือที่ชาวโคราชรู้จักในนามคุณย่าโม

เด็กๆให้ความสนใจ มีความรู้ความสนใจ ได้ดียิ่งขึ้น เกี่ยวกับความสำคัญ และสิ่งที่ควรปฎิบัติต่อคุณย่าโม

เมื่อวันพุธที่ 9  มกราคม  2562


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


โพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก 2561-งานบริหารแผนกปฐมวัย
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 962 ครั้ง

Keep