กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 3 มิถุนายน 2562
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดย...ภราดาสอาด  สัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการ คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมลงนามถวายพระพร

และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ที่มีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารเรยีนา เชลี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีโพสต์ : ผู้ตรวจทาน :
หน่วยงาน : จาก 2562-งานประชาสัมพันธ์
แผนงาน : -
โครงการ : -

จำนวนผู้อ่าน 400 ครั้ง

Keep