สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย


งานดนตรีและการแสดง ฝ่ายกิจกรรม ส่งนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ จำนวน 12 คน  เข้าร่วมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย

ในการประกวดสานศิลป์ความเป็นไทย (นาฏศิลป์ไทย) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย

ดูแลฝึกซ้อมการแสดง โดย มิสวิชชุดา  การรักษา และ มิสวิภาพร  จงคอยกลาง

ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 - 16.30 น. ลานไทย เซนทรัลนครราชสีมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยจำนวนผู้อ่าน 345 ครั้ง

Keep