พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย...ภราดาวินธกร  ป้องศรี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง พร้อมลงนามถวายพระพร
ร่วมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน 
พนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสโมสรโรตารี ครบุรี
ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจำนวนผู้อ่าน 446 ครั้ง

Keep