พิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะภราดา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดย  ภราดาสอาด  สัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายราชสดุดีรำลึก
ร่วมด้วยคณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน พนักงาน สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ
ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องสมุด ชั้น 2 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจำนวนผู้อ่าน 273 ครั้ง

Keep