โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอปากช่อง


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา นำโดย ภราดาคฑาวุธ   สิทธิโชคสกุล  รองผู้อำนวยการ ผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และครู
พร้อมด้วย บาทหลวงจักรี  พันธ์สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน และโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ได้แก่ ชุมชนโรงสูบ บริเวณด้านหลังโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา โรงเรียนประชานุสรณ์ โรงเรียนวัฒนวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี และโรงเรียนแสงสุริยาวิทยา
ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอปากช่องจำนวนผู้อ่าน 328 ครั้ง

Keep