ประชุมคณะกรรมการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด


มิสทัศนีย์  ช้อนขุนทด  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม และ ม.ภาสกร  กอหญ้ากลาง  หัวหน้างานกิจกรรมภายในภายนอก

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.10 น. ณ De Montfort Meeting Room ชั้น 2 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 73 ครั้ง

Keep