กิจกรรม "Make Up" และ "LEGO"


กิจกรรม "Make Up" ช่วยฝึกนักเรียนให้มีทักษะการแต่งตัว การใช้สีสัน ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออกถึงความชอบ และความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรม "LEGO" ตัวต่อฝึกทักษะ สร้างจินตนาการ ช่วยเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สมาธิ และมีความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมภาคบ่าย October Course ประจำปีการศึกษา 2563 จัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 12 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

กิจกรรม "Make Up" และ "LEGO"จำนวนผู้อ่าน 195 ครั้ง

Keep