ประชุมคณะกรรมการจัดกรีฑาสี ACN GAMES 2020


มิสทัศนีย์  ช้อนขุนทด  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกรีฑาสี ACN GAMES 2020 ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 29  ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.10 น. ณ St.Joseph Meeting Room ชั้น 2 อาคารเรยีนา เชลี


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 75 ครั้ง

Keep