พิธีบูชาขอบพระคุณหิรัญสมโภชฯ และ สุวรรณสมโภชฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


ภราดาสอาด  สัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการ ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ
ผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และผู้แทนครู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของ “ภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพราหมณ์” และ สุวรรณสมโภชการปฏิญาณตน ของ  “ภราดาออกัสติน อาจิณ เต่งตระกูล”
ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีบูชาขอบพระคุณหิรัญสมโภช และ สุวรรณสมโภชจำนวนผู้อ่าน 213 ครั้ง

Keep