พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ACN GAMES 2020"


งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ACN Games 2020"
โดย...ภราดาสอาด   สัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการ  เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทนักเรียน
ในวันศุกร์ที่  6 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "ACN GAMES 2020"จำนวนผู้อ่าน 125 ครั้ง

Keep