วันผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2563 "ระดับประถมฯ-มัธยมฯ"


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดงานสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน "วันผู้ปกครองพบครู"
โดย..คุณสันต์  พงษ์กิจการุณ เลขาธิการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พบผู้ปกครอง ชี้แจงผลการดำเนินงานสมาคมฯ
ภราดาคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ บรรยายพิเศษ หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนระดับมาตรฐานสากล" 
ภราดาสอาด  สัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการ พบผู้ปกครอง ชี้แจงแนวทาง นโยบายของโรงเรียน
และผู้ปกครองพบกับครูประจำชั้นเพื่อรับผลการเรียนนักเรียน
ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมอาเวมารีอา  ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

วันผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2563 "ระดับประถมฯ-มัธยมฯ"จำนวนผู้อ่าน 166 ครั้ง

Keep