รร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเลิศพิทยรัตน์ ณ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา


ภราดาสอาด  สัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการ ภราดาคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล  รองผู้อำนวยการ และดร.ยุภาพร เทพสุริยานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารเลิศพิทยรัตน์  ณ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 135 ครั้ง

Keep