โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณธรรม และจริยธรรมให้กับตนเอง
ระหว่างวันที่ 9-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ วัดต่างตา ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6จำนวนผู้อ่าน 138 ครั้ง

Keep