ศึกษาดูงาน เมล็ดพันธุ์กาแฟคุณภาพเข้มข้นจากชาวดอย ส่งตรงถึง "N'Cafe"


ภราดาพลากร  เพียรพันธ์  รองผู้อำนวยการ มาสเตอร์ชูเกียรติ  ไชยทวีวิวัฒน์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ
มิสชฏาพร  โฉมประเสริฐ งานวารสาร/สิ่งพิมพ์ นางยุพาพรรณ  มิ่งหมื่นไวย พนักงานร้านกาแฟ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
ศึกษาดูงานกระบวนการการผลิตเมล็ดกาแฟ "Life Coffee" โดย ภราดาอนุรักษ์  นิธิภัทราภรณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับกาแฟ
ทุกผลิตผลนั้นเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของชาวดอย ที่คัดสรรส่งตรงเมล็ดพันธุ์กาแฟคุณภาพจากบนดอยที่ห่างไกลของภาคเหนือ
ทั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์กาแฟคุณภาพ ด้วยการนำเมล็ดกาแฟจากชาวดอย มายัง ร้านกาแฟ 
"N'Cafe" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชาวดอย
ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสานฝันปันสุข "Life Coffee" ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ศึกษาดูงาน เมล็ดพันธุ์กาแฟคุณภาพเข้มข้นจากชาวดอย ส่งตรงถึง "N'Cafe"จำนวนผู้อ่าน 178 ครั้ง

Keep