ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563


ภราดาสอาด  สัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ De Montfort Meeting Room ชั้น 2 อาคารสัพพัญญู
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2563จำนวนผู้อ่าน 102 ครั้ง

Keep