อบรมการพลิกโฉมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ในอนาคต ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย


ดร.ยุภาพร เทพสุริยานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย มิสทุเรียน หาญณรงค์ หน.งานปกครอง มิสสกานดา โรจนากร หน.งานกิจกรรม และมิสมณีนุช แสพลกรัง หน.งานวิชาการ เข้าร่วมอบรมการพลิกโฉมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนและสังคมใหม่ในอนาคต ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดโดย สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเต็ล แอนด์ คอนแวนชั่น เซ็นเตอร์โคราช 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 100 ครั้ง

Keep