โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณธรรม และจริยธรรมให้กับตนเอง
ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ วัดต่างตา ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2จำนวนผู้อ่าน 126 ครั้ง

Keep