ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับประถมฯ 1-6


มาสเตอร์ชูเกียรติ  ไชยทวีวิวัฒน์กุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ
จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับประถมประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ De Montfort Meeting Room ชั้น 2 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับประถมฯ 1-6จำนวนผู้อ่าน 120 ครั้ง

Keep