ร่วมประชุมประธานเครือข่ายฯ 1-8 คณะกรรมการสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังวัดนครราชสีมา และประชุมผู้บริหารเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมสีมาธานี และโรงเรียนมารีย์วิทยา จ.นครราชสีมา


ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ และดร.ยุภาพร เทพสุริยานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย เป็นตัวแทนร่วมประชุมประธานเครือข่ายฯ 1-8 คณะกรรมการสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังวัดนครราชสีมา และประชุมผู้บริหารเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมสีมาธานี (เวลา 11.00น-13.00.) และโรงเรียนมารีย์วิทยา (เวลา 13.30น.-15.30) เพื่อดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา 


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 130 ครั้ง

Keep