ร่วมประขุมเครือข่ายฯ ที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดทุ่งสว่าง จ.นครราชสีมา


ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ และดร.ยุภาพร เทพสุริยานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย เป็นตัวแทนร่วมประชุมเครือข่ายฯ ที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดทุ่งสว่าง จ.นครราชสีมา เวลา 10.30น.-12.30น.เพื่อชี้แจงการดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 121 ครั้ง

Keep