ประชุมคณะกรรมการกรีฑาสี ACN Games 2020


มิสทัศนีย์  ช้อนขุนทด  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดแข่งขันกรีฑาสี ACN GAMES 2020 ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 19  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. ณ St.Joseph Meeting Room ชั้น 2 อาคารเรยีนา เชลี


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 91 ครั้ง

Keep