โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับประถมศึกษา


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต
ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณธรรม และจริยธรรมให้กับตนเอง
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ วัดต่างตา ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต ระดับประถมศึกษาจำนวนผู้อ่าน 147 ครั้ง

Keep