ซ้อมพิธีเปิดกรีฑาสี "ACN GAMES 2020" ระดับประถมฯ-มัธยมฯ


งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ซ้อมเดินริ้วขบวน ขบวนพาเหรด และพิธีเปิดกรีฑาสี "ACN GAMES 2020" 
ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ สนามฟอนซีกา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ซ้อมพิธีเปิดกรีฑาสี "ACN GAMES 2020" ระดับประถมฯ-มัธยมฯจำนวนผู้อ่าน 212 ครั้ง

Keep