ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสร้างบรรยากาศในเทศกาลคริสต์มาสและพิธีเสกถ้ำพระกุมาร


มาสเตอร์ชูเกียรติ   ไชยทวีวิวัฒน์กุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ
จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสร้างบรรยากาศในเทศกาลคริสต์มาสและพิธีเสกถ้ำพระกุมาร
ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ St. Joseph Meeting Room ชั้น 2 อาคารเรยีนา เชลี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสร้างบรรยากาศในเทศกาลคริสต์มาสและพิธีเสกถ้ำพระกุมารจำนวนผู้อ่าน 120 ครั้ง

Keep