พิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา วันมหาธีรราชเจ้า


วันที่  25  พฤศจิกายน  2468  เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จสวรรคตด้วยโรคพระโลหิตเป็นพิษ
ขณะมีพระชนมายุเพียง  45  พรรษา  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุรประโยชน์แก่ประเทศไทย
และพสกนิกรชาวไทยอย้างล้นพ้น ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่า และพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จึงได้กำหนดให้วันที่  25  พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึก
โดย...มิสทัศนีย์   ช้อนขุนทด  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา
มาสเตอร์ยุรพงษ์   ฉัตรศุภสิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ เหล่าอากาศ
ในวันพุธที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563  ณ  สนามฟุตบอลฟอนซีกา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา วันมหาธีรราชเจ้าจำนวนผู้อ่าน 140 ครั้ง

Keep