ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ครู บุคลากร และพนักงาน ACN


ภราดาสอาด  สัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการ  มาสเตอร์ชูเกียรติ   ไชยทวีวิวัฒน์กุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ
จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ครู บุคลากร และพนักงาน ACN
​ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ De Montfort Meeting Room ชั้น 2 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ครู บุคลากร และพนักงาน ACNจำนวนผู้อ่าน 119 ครั้ง

Keep