กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2563


งานกิจกรรมภายใน ภายนอก ฝ่ายกิจกรรม จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  ณ สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 92 ครั้ง

Keep