เข้าร่วมการอบรมครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา


ทางฝายปฐมวัย ได้ส่งมิสทวีสิน  เกตุกุล ครูพี่เลี้ยงระดับเตรียมอนุบาล เข้าร่วมการอบรมครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลนักเรียนปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม จัดโดย สมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 136 ครั้ง

Keep