"ACN GAMES 2020" ระดับประถมฯ-มัธยมฯ (พิธีเปิด)


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาจัดการแข่งขันกรีฑาสี "ACN GAMES 2020" ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัยเหมาะสมแก่สังคม และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
โดย...ภราดา ดร.ศิริชัย  ฟอนซีกา กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ณ สนามกีฬาฟอนซีกา  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

"ACN GAMES 2020" ระดับประถมฯ-มัธยมฯ (พิธีเปิด)จำนวนผู้อ่าน 230 ครั้ง

Keep