ประชุมครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563


ภราดาสอาด   สัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการ จัดประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563
พร้อมมอบขวัญและกำลังใจให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ  St.Louis Marie Hall ชั้น 5 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมครู ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563จำนวนผู้อ่าน 192 ครั้ง

Keep