พิธีเสกป้ายชื่อโรงเรียนและเสกถ้ำพระกุมาร ประจำปี 2563


งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ จัดวจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร เพื่อแสดงถึงการเตรียมฉลอง วันพระคริตสมภพ วันสำคัญของชาวโลกวันหนึ่ง คือ "วันคริสต์มาส"
....วันคริสต์มาส คือการฉลองวันประสูติของพระเยซู ผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เพราะชาวคริสต์ถือว่าพระเยซู เป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด
และมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์ จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนด้วย....
ทั้งนี้...คุณพ่อวิชญะ   ปทุมมา  เป็นประธานในพิธีเสกป้ายชื่อโรงเรียนและเสกถ้ำพระกุมาร พร้อมเปิดไฟต้นคริสต์มาส
ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม  พ.ศ.2563  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีเสกป้ายชื่อโรงเรียนและเสกถ้ำพระกุมาร ประจำปี 2563จำนวนผู้อ่าน 160 ครั้ง

Keep