ร่วมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเอกชน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จ.แพร่ และทัศนศึกษา จ.แพร่-น่าน


ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อำนวยการ และดร.ยุภาพร เทพสุริยานนท์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเอกชน โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ จ.แพร่ และทัศนศึกษา จ.แพร่-น่าน เพื่อสร้างมุมมองและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กันและกัน ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 จัดโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชน จ.นครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 214 ครั้ง

Keep