ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2563


งานลูกเสือ-เนตรนารี ฝ่ายกิจกรรม จัดกิจกรรมค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม พ.ศ.2563  ณ ค่ายลูกเสือ พีเอส แคมป์ อ.ครบุรีใต้ จังหวัดนครราชสีมา


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 89 ครั้ง

Keep