พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาส ฉลองศาสนนามนักบุญยอแซฟ


ภราดาสอาด  วงศาเจริญภักดี  ผู้อำนวยการ ภราดาอนุชา  การุณย์ภรต ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
ร่วมพิธีบูชาขอบขอบพระคุณเนื่องในโอกาส ฉลองศาสนนามนักบุญยอแซฟ ชูศักดิ์  สิริสุทธิ์  ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา (Happy Feastday)
ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ วัดมารียสมภพ โรงพยาบาลเซนต์เมรี่


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาส ฉลองศาสนนามนักบุญยอแซฟจำนวนผู้อ่าน 92 ครั้ง

Keep