ประชุมครู ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563


ภราดาสอาด   วงศาเจริญภักดี  ผู้อำนวยการ จัดประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563
ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ  St.Louis Marie Hall ชั้น 5 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมครู ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2563จำนวนผู้อ่าน 76 ครั้ง

Keep