ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 51)


ภราดาสอาด  วงศาเจริญภักดี  ผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา  ครั้งที่  1/2564 (ครั้งที่ 51)
ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564  ณ  โรงแรมสบาย โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งที่ 51)จำนวนผู้อ่าน 89 ครั้ง

Keep