เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course) ประจำปีการศึกษา 2564


บรรยากาศการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน (ACN Summer Course 2021) ประจำปีการศึกษา 2564
และการเลือกกิจกรรมในช่วงบ่ายของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Course) ประจำปีการศึกษา 2564จำนวนผู้อ่าน 120 ครั้ง

Keep