กิจกรรม "แผนการเรียนที่ชอบ สู่คณะที่ใช่"


ภราดาคฑาวุธ  สิทธิโชคสกุล  รองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม "แผนการเรียนที่ชอบ สู่คณะที่ใช่"
สำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย และแนะแนว Admissions ระบบใหม่ TCAS ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
โดย อาจารย์จุฬนี  วิริยะกิจไพศาล ผู้บริหารและผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มี สมุทรปราการ เป็นวิทยากรพิเศษ
ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

กิจกรรม "แผนการเรียนที่ชอบ สู่คณะที่ใช่"จำนวนผู้อ่าน 74 ครั้ง

Keep