กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "Little Chef" กลุ่มที่ 2


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดสอนเสริมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2564
บรรยากาศการเรียนการสอนกิจกรรม "Little Chef" กลุ่มที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธีการทำอาหาร นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
มีความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "Little Chef" กลุ่มที่ 2จำนวนผู้อ่าน 74 ครั้ง

Keep