กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "Genius STEAM"


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดสอนเสริมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 30 เมษายน 2564
บรรยากาศการเรียนการสอนกิจกรรม "Genius STEAM" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ S.T.E.A.M
ได้ง่าย ๆ ผ่านสิ่งรอบ ๆ ตัวเราในโปรเจคต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นความช่างสังเกตุ ความคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และ การทำงานเป็นทีม


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

กิจกรรมภาคฤดูร้อน ACN Summer Course 2021 "Genius STEAM"จำนวนผู้อ่าน 73 ครั้ง

Keep