ACN สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดกิจกรรม "ACN สืบสานประเพณีวันสงกรานต์"
จัดสรงน้ำพระ ซึ่งถือเป็นประเพณีวันปีใหม่ของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

ACN สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2564จำนวนผู้อ่าน 83 ครั้ง

Keep